zelfrespect is onze nazorg

zion


is een groep mensen die gebruik maken van utrechtse voorzieningen op het gebied van de maatschappelijke opvang

één aktiviteit is het maken van een utrechtse sociale kaart   met daarop een aantal instellingen die wij kennen
geleidelijk aan zal hier -of elders- dus meer informatie beschikbaar komen

daarnaast geven wij enkele verwijzingen naar andere web bladzijden  the homeless mailinglist   het utrechtse straatnieuws  hvo