tien plaatsen beschikbaar
Vanaf 19 oktober 1998:

199810192000