CONCEPT CONCEPT
MOVDames en heren,

Het is Uw taak de algemene middelen te verdelen. Dat kunt U niet helemaal naar Uw eigen keus doen, U werkt tenslotte in het kader van wat nog steeds de pretentie heeft een rechtsstaat te zijn.

Het recht op huisvesting is goed afgedekt. De eisen waaraan huisvesting moet voldoen zijn zo luxueus dat velen er inmiddels niet meer aan toe komen.
Wonen is een zeer persoonlijk iets. Dat moet ook zeer persoonlijk ingevuld kunnen worden. Dat is in de volkshuisvesting problematisch. Het is een industrieel proces van verblijfsplaatsen geworden. Niet verblijfsplaatsen soms ook. Want die persoonlijke noot is inmiddels zo zeer weggedrukt dat de muren op mensen afkomen.
Het hele proces van het beheer van die plekken in ingewikkeld geworden. Zodat wanneer men dat wil, de uitstoot simpel geregeld kan worden.
Deze nota was voor mij pas beschikbaar nadat ie door B&W op di 8-6-1999 vastgesteld was. Zeg vrijdag 11 of ma 14.

Beleid. De huidige instroom is zo omvangrijk dat het beleid genoemd kan worden. Geen aktie ondernemen is ook beleid.
Het sociaal minimum is opzettelijk, willens en wetens, op dat niveau gezet waarbij een alleengaande niet meer zelfstandig een eigen huishouding kan gaan voeren.
Dat levert brood op de plank op voor werkerk(st)ers in de mo.
Onderdeel van de mo zijn de vrouwenopvang en de jeugdzorg en misschien ook wel de verslavingszorg.
Verslavingszorg en vrouwenopvang lijken mij toch niet echt ondergefinancierd.
Over onderfinanciering spreek ik wel bij jeugdzorg en de dak- en thuislozen opvang. Mogelijk niet bij de grote instellingen als LdH, HVO en LabreHuis. Wel bij een aantal andere instellingen.
De jeugdzorg zal adekwaat gefinancierd en georganiseerd moeten worden. Wie wind zaait oogst tenslotte storm.
De jeugd stroomt te veel in in het dak- en thuislozen circuit en dat van de verslavingszorg.
Dakloosheid is een door de overheid geschapen schandaal, een illegaal strafkamp, een onzichtbaar concentratiekamp, Maar deze dierentuin is er nu eenmaal.
Mij lijken twee vragen dringend.
1. hoe kan de instroom vertaagd worden.
2. hoe kan het bestaan dragelijker gemaakt worden voor buitenslapers.
De instroom zou mogelijk voor risicogroepen vertraagd kunnen worden door de uitgeholde woonfunkties terug te plaatsen in het openbare leven. De Openbare Bibliotheek (& filialen) langer open. Op termijn 24 uur, want informatie is een strategisch goed geworden. Daar zal de mo dus aan moeten gaan bijbetalen. Dat zijn ze niet van plan.

Zolang dat niet schijnt te kunnen, willen we geen geld aan uitgeven, moet het in godsnaam maar bij de politie gebeuren. Tenslotte zijn er vier districtsbureaus 24 uur open en daar zitten al wat instellingen (slachtofferhulp, reclassering). Uiteindelijk gebeurt dit allang. Want wie doet het meeste aan crisisopvang, u raadt het al de straatagent. En op die manier kan ook de politie ergens op terugvallen.

En dat betekent brood op de plank voor de doelgroep, want niemand kan dit werk beter doen dan wie op straat geleefd heeft.
Goed het kost kost flinke vrachtwagen drank aan opleiding, maar het lijkt mij erg goed besteed geld.
Sluis het geld naar low budget instellingen. Nu worden dure slecht funktionerende instellingen beloond met nog meer geld.
De Sleep-Inn en de Tussenvoorziening moeten gewon dat geld krijgen waar ze om vragen, want ze overvragen niet.

Stadsgeldbeheer heeft gewoon vijf ton per jaar nodig anders funktioneert het niet. Ik vind het verder gewoon dieven (ze vragen geen uitkering aan voor mensen die op de wachtlijst staan en dat noem ik diefstal) maar er zitten veel cliŽnten.

De Sleep-Inn kan geen invaliden toilet van vier ton gebruiken, want dat kost te veel ruimte. Die overige douches moeten echter wel goed werken.
Pas heeft een groep Veluwse diakenen het maar eigenhandig in orde gemaakt.

© jj ruiter utrecht 1999

Vanaf 23 juni 1999: