7. Beleidsverslag Abw 1998
Dames en heren,


In 1998 is ter uitvoering van wat de 1-7[-1998] regeling is gaan heten het projectteam Bijzondere Doelgroepen opgericht.
De geluiden die mij bereiken over de dienstverlening zijn uiterst bemoedigend. Betekent dat dat het goed gaat? Nee helemaal niet. De ijsberg die er onder zit begint zichtbaar te worden.
Burgerzaken kan zich niet voorstellen dat dakloosheid zich in zo'n omvangrijk volume voordoet. En vraagt dan waar iemand slaapt. Buiten is dan geen bevredigend antwoord, want waar buiten? Dan wordt er dus maar iets verzonnen en de ambtenaar van Burgerzaken heeft dan moeite dat te geloven. Dat is terecht, want buiten is buiten, alleen dat kan de ambtenaar niet geloven (Toch zijn er twee- tot achthonderd buitenslapers en slaapsters).
En dan drie kinderen van twintig achter elkaar. Ze zijn stapelgek bij BD.
Ja ja, het blijkt nog niet eens eenvoudig een postadres te verzilveren.
Is het mogelijk -bij weigering van Burgerzaken iemand op een postadres in te schrijven- een brochure uit te delen hoe men zich daar tegen kan verzetten?
En dan heb je niks en moet je een week wachten voor er geld komt. Is dat te lang? Als het al weken geduurd heeft voor de melding bij SZW gedaan werd in ieder geval wel.
Mijn inschatting was dat er 500-750 mensen moesten aanspoelen bij BD. Toch was ik gisteren behoorlijk aangeslagen toen het er per ťťn april 1999 negenhonderd en zesendertig bleken te zijn.
Ik acht het een geweldige prestatie om binnen een jaar zoiets in zo'n omvang goed te verwerken. Dat is een felicitatie waard en dat meen ik.
Ik zal voorlopig niet meer gaan zeuren over de hoogte van die daklozen toeslag. Toch ligt er een stevig probleem. En hoe eerder die toeslag verdubbelt hoe eerder tegenwicht geboden wordt aan het feit dat dakloosheid normaal of zo U wilt gewoon verschijnsel is geworden.
Dit was de witte plek in het verslag. Mogelijk was U er al vertrouwelijk over geinformeerd.
Zo niet, dan lijkt het mij dat U over wezenlijke ontwikkellingen niet goed geinformeerd wordt.

2.3 CliŽntenparticipatie en het cliŽntentevredenheidsonderzoek
De cliŽntenparticipatie is ronduit slecht. Niet dat de KR geen goed werk doet, maar zitten er eigenlijk nog wel cliŽnten in deze adviesraad vroeg het JUK zich veertien dagen geleden eindelijk eens af tijdens de voorbespreking voor het overleg met SZW van vandaag. Word ik eigenlijk wel vertegenwoordigd door een raad die ik niet kies en waar ik ook niet op de verzendlijst sta domweg omdat er geen gevestigde organisatie op het idee komt mij het leven iets makkelijker te maken. Men kijkt wel uit.
Wil ik dat eigenlijk wel is de volgende vraag.

De [on]tevredenheid van de overige klanten (met een woonadres)lijkt niet te groot te zijn volgens een onderzoek. Omdat dit een laatste vangnet zou moeten zijn waar niemand doorheen mag vallen denk ik dat met minder dan een acht als waarderingscijfer geen genoegen moet worden genomen.
Tja en spreken de okselhoge balie, de gekooide electronen straalbuizen, de uniformen en vaste stoeltjes niet een heel duidelijke taal?
ik verwijs naar mijn gemopper lang geleden toen ik gewoon eiste dat de dienst tijdens kantooruren bereikbaar moest zijn voor de klant.

2.5 Bezwaarschriften
Het blijft te vaak nodig om van zwaar gereedschap als een rechtsmiddel gebruik te moeten maken. Ik heb begin dit jaar de voorzitster van zoiets gevraagd of zij wel op de hoogte van de regelgeving was. Bezwaarschrift ongegrond en in duidelijke tegenspraak met eerdere afspraken op het spreekuur van de wethouder em mi met de wettelijke regelgeving. Maar ach als het zoveel moeite kost kan ik geen gelijk meer krijgen (Openbare bibliotheken zijn vaker dicht dan open en de faciliteiten zijn er uiterst mager). Ik heb met U als gemeente een kort geding moeten voeren om een veiling van mijn woning te stoppen, voorlopige voorzieningen moeten vragen om het groen voor de deur te redden en wijlen mijn bibliotheek niet in de container te laten verdwijnen. Pas stonden er een paar door U betaalde konijnen op de stoep die met vreugde de rest van het groen gesloopt hebben. Alles in orde had de wijkmanager te horen gekregen. Tja die man zit dus niet op de juiste plaats -te goedgelovig-. En op termijn verlies je het tegen zo'n schandelijk gebruik van gemeeenschapsgeld. Ik kan niet aan de gang blijven. Die buitensslapers hebben een recht op wonen. Zelfs op fatsoenlijk wonen. Stelt dat recht iets voor? Wordt het goed afgewogen tegen de dakloosheid veroorzakende vergunningsplicht om de eigen woning te bouwen?
Wellicht is het verstandig om het mandaat waarbij JZ de bezwaarschriften tegenwoordig afdoet in te trekken.

2.6 Klachten
Er is dus ťťn klachttraject. En dat is absoluut onvoldoende. Het moet ook mondeling kunnen. Binnen de termijn graag en kan die ambtenaar wel lezen? Of is het netjes om er overheen te lezen?

3.8 ... (Rea)
Tja er stond zowaar dit jaar iets in het SZW journaal. Een beetje werkgevers gericht en dat is nou juist niet het accent van deze wet. Had je niet die IOAW en IOAZ klanten specifiek kunnen aanschrijven?
*


14. ... overheveling budget verslavingszorg

Dames en heren,
Het wordt er niet overzichtelijker op. Gisteren had volgens mijn informatie de inloop dagelijks twaalf uur open moeten zijn. Op 19 mei ging het al mis (de hele dag gesloten). En vandaag is het minder mis en vrijdag is het ook weer mis. Met de verontschuldigingen aan de bezoekers. Het kan niet, maar het gebeurt wel.
De dagopvang voor de overige verslaafden, ja ook als je een stickie rookt kunt je terecht bij Centrum Maliebaan, blijft dertig uur per week open. Dat is schandelijk weinig. Moet dit martelen van mensen zo door blijven gaan? We spreken hier over slaapdeprivatie© jj ruiter utrecht 1999

Vanaf drie juni 1999: