mov

 Dames en heren,
Heerlijk toch zo'n bibliotheek met ambitie.
Nou nee eigenlijk niet. Betalende, internettende draaideur lezers & leners zijn gewoon niet mijn ambitie. Ik heb behoefte aan een bibliotheek die lang open is en die niet voor elke handeling geld gaat vragen. De fotokopie kost er vijfentwintig cent, het toilet een kwartje en wat gaat een virtueel reisje over internet kosten?
Voorzover mijn herinnering gaat heeft het vorige College inderdaad zo'n notitie vastgesteld en een samenvatting aan deze (vorige) commissie gegeven. De notitie zelf heb ik nooit te pakken gekregen. Er staat in de Raadsvoordracht (onderdeel 4) niet bij wanneer die ambitie nota door de Raad is vastgesteld. Ik heb er niet verder naar gezocht, maar ik vermoed dat het nooit gebeurd is. In elk geval hoop ik dat maar.
Er gaan hier nogal wat strategische beslismomenten schuil in de kredietaanvraag. Het begon er lang geleden mee dat mevrouw Hol tijdens een (openebare) bestuurscievergadering melde dat enkele politici wel iets zagen in een meer bijdragende bibliotheek gebruiker. Vervolgens is dat inmiddels gerealiseerd (er wordt nu in principe nog per uitlening betaald. Al kan men het afkopeen via een iets hoger abonnement. Vervolgens gingen er centjes over de balie.
Voortdurend valt op dat er geļnvesteerd wordt in gebouwen, niet in openingstijden. De kwaliteit van die verbouwingen is mijns inziens beperkt.
Gezien de strategische aard van de verleende dienst informatie moet die mijns inziens rondom de klok beschikbaar zijn. De techniek helpt daarbij, maar niet ieder zit er ekonomisch zo royaal bij dat ie de huisvesting heeft om die computer met de nodige abonnementen zelf te kunnen plaatsen laat staan bekostigen.
Er zijn hier in dit provinciedorpje met steedse allures driehonderd buitenslapers. Die willen hun lees- en schrijfvaardigheid ook kunnen onderhouden.
Dit soort lieden is op een bibliotheek aangewezen die uit de algemene middelen bekostigd wordt.
U begrijpt hoop ik al waar ik naar toe wil: geen draaideur bibliotheek

Nu wil ik de struktuur van de voordracht volgen: Over onderdeel 1. Kanaleneiland kan ik niet zoveel zeggen.
Over onderdeel 2. & 3. de Centrale Bibliotheek iets meer. Twee ton is inderdaad niet zo vreselijk veel, al is het met de stelposten erbij bijna een half miljoen. De huidige toegangs deuren zijn niet echt smal te noemen. Wel als je ze niet openzet. Zou een tochtsluisje met automatische deuren hier niet veel meer voor de hand liggen? Of nog beter een afscherming van gelaagd glas, want met kasgeld worden er toch extra risico's gelopen. Een grote HC draaideur acht ik buitenproporties. Ik hoor het meneer Vlak (een oud penningmeester)nog zeggen dat hogere machten (nou ja zo zou hij dat niet zeggen) ingrepen in het bouwplan. Met het rode potlood op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Onderdeel 4. Zelfbedienings balies. Ik geloof er niet in wanneer ik de huidige bibliotheekgebruiker zie. Ik ben natuurlijk lyrisch over ruimere openingstijden, maar ik denk wel aan iets massievers. En och is dat onderzoek soms bedrijfsgeheim? Het wordt hier niet nader aangeduid. Onderdeel 9. is weer zo'n principieel punt. Nee het publiek moet principieel niet gaan betalen voor internet in een gesubsidieerde instelling. De GBU maakt gebruik van surfnet en dat is een educatief net, mede betaald uit de algemene middelen. Het is konkurrentie vervalsing en het sluit mensen af van informatie. Er komt natuurlijk een (na het pensioen van de heer Brackel) dat uw agenda's en stukken in hypertext formaat aangeboden worden. Dan zouden wij arme burgers ervoor moeten gaan beetalen om die te bekijken? Of dat alleen maar betalend in de bieb kunnen doen? Lijkt mij geen goed idee.
Maar ja soms betalen we als gemeenschap stevig om armoede (voor anderen in gemeenschap) te scheppen.
U hoort mij geen bezwaar maken tegen een afdrukvergoeding van een dubbeltje, maar de toegang moet echt drempelloos blijven. dat mag geen handelswaar worden. Niet hier tenminste

© jj ruiter utrecht 1999

Vanaf 16 november 1998: