FAZ & MOV


1.
Dames en heren,


Problematische jongeren, ik kom ze dus tegen in het circuit van maatschappelijke opvang.
Die zijn dus dakloos, thuisloos of marginaal gehuisvest.
De voltijd daklozen zal ik maar zeggen. Ik heb ze er in deze nota's nog niet uitgehaald.
Maar mogelijk staat dat wel in het jaarplan jeugd en veiligheid 1999. Dat was vanochtend niet beschikbaar in het ICU.
Deze jongeren zal ik dan maar als parttimers aanmerken?
Oh ja jongeren beginnen de jeugdzorg een beetje uit te stromen, en U raadt natuurlijk al wel waarheen.
Soms slaapt er wel eens eentje buiten. Is beter voor je psychische gezondheid.
Niet iedereen kan langdurig tegen opeengepakte mensenmassa's.
Het wordt in ieder geval duidelijk hoe lastig het is om goede etiketten te plakken.
In Uw concept nota Mensen van de straat slaagt U daar tenminste naar mijn oordeel allerminst in.
Wat is er eigenlijk nodig om maatschappelijk te funktioneren.
-Een economische basis. Is die er voor dit soort jongeren? Nauwelijks.
-Je moet over een behoorlijk netwerk en sociale vaardigheden beschikken om een legaal bijbaantje te vinden.
-Is het gereedschap er om zo'n netwerk op te bouwen? Ook al niet.
Daar zal aangewerkt moeten worden.
De informatie van de werkvloer zal ook naar de besturen door moeten sijpelen, want anders komt dat niet bij U terecht.
Ik noemde U een tijdje geleden de hobbel bij Burgerzaken om een uitkering te krijgen.
De heer Paalvast illustreerde dat nog eens met de getallen 137 + 75.
Dat zijn minder daklozentoeslagen dan vorig jaar! Toen waren het er 310.
Vanmiddag hoorde U, impliciet, een andere hobbel. Het ontslagbewijs uit detentie. Daar hoeft toch niet om gevraagd te worden?
Wat heeft dat met jongeren te maken?
Nou die struikelen ook over niet goed werkende of ontbrekende basisvoorzieningen.jj ruiter utrecht 1999

Vanaf 22 juni 1999: